15 49.0138 8.38624 arrow 0 bullet 1 3000 1 0 fade https://www.hihfw.com/sv/ 200 0

HAND IN HAND FOR WOMEN

Vilka är vi?

Vi är invandrarkvinnor bosatta i Sverige som uppmuntras att integrera och inordna sig till olika aspekter av samhällsliv.

Våra värderingar:

 • Integritet → Anledningen till vår närvaro är att stödja multikulturalism och kvinnors rättigheter i Sverige.
 • Respekt → Alla sociala och kulturella skillnader mellan våra medlemmar respekteras fullt ut.
 • Jämställdhet → Vi visar solidaritet med kvinnor från alla religioner, språk, raser och åsikter.

Vår vision:

Att vara en invandrarkvinnors solidaritetsförening där kan invandrarkvinna som vill realisera sin integration i Sverige inom kortast möjliga tid lätt få tillgång till.

Vårt uppdrag:

Att erbjuda en plattform som kommer att ge kunskap, erfarenhet, nätverk och solidaritet till invandrarkvinnorna i Sverige som gör det möjligt för dem att stå på sina egna fötter och underlätta deras integration i samhället.

Våra mål:

Invandrarkvinnor till:

 • Att visa starkt och aktivt sin närvaro på alla områden i det sociala, kulturella, ekonomiska och politiska livet
 • Att ge psykosocialt stöd för negativa effekter av invandrings- och asylprocesser på invandrarkvinnor.
 • Att skapa mekanismer som minimerar hinder och demotiverande faktorer på kvinnors väg till social integration och håller deras motivation kontinuerligt.
 • Att säkerställa invandrarkvinnors engagemang i alla områden i det sociala livet med utgångspunkt från det dagliga livet
 • Att stödja invandrarkvinnor som har lyckats delta i det sociala livet och göra det möjligt för dem att hålla sig inom det aktiva sociala livet.

Vår strategi:

 • Att arbeta för en stabil och hälsosam integration av invandrarkvinnor i Sverige.
 • Att anpassa invandrarkvinnor till Sveriges behov och verklighet med hänsyn till deras erfarenheter och kunskap
 • För att bilda samarbete med lokala förvaltningar, NGO: s framstående aktörer på området och utbildnings- och hälsovårdsinstitutioner för att skapa starka stödnätverk för kvinnor.
 • Att förvandla implementeringarna av idéer och projekt som ska produceras till lokala och globala värden genom att blanda dem med universella språk som sport och konst.
 • Att dela kunskap och erfarenhet för att bidra till förbättring av Sveriges migrantpolitik.

Våra projekt och handlingsplan:

 • Att göra aktuell forskning om invandrarkvinnor för att stödja bättre informationsutbyte om migrationspolitik.
 • Att delta i kvinnornas nätverk för att återspegla invandrarkvinnors perspektiv på lokala och internationella plattformar.
 • Att organisera utbildning, paneler, konferenser, seminarier och workshops med innehåll och metoder genom att bestämma ämnen utifrån behov och tidpunkt, som våra medlemmar kommer att dra nytta av.
 • Att delta aktivt  i lokala, nationella och internationella evenemang, konferenser och workshops som en förening, för att utöka vårt potentiella intressentnätverk som lokala föreningar, icke-statliga organisationer är framstående i fältet, fondstyrelsen och att överväga strategiska samarbetsmöjligheter.
 • Att tillhandahålla konsulttjänster för kvinnor som begär något stöd genom att utveckla samarbeten med flera tjänsteleverantörer som arbetar i Sverige.

Hand in Hand for Women är en icke-statlig, ideell och icke-partiell organisation. Organisationen positionerar sig lika mot alla politiska meningsgrupper. Hand in Hand for Women är avlägsen till alla ideologiska hierarkier eller diskriminerande diskurser.