15 49.0138 8.38624 arrow 0 bullet 1 3000 1 0 fade https://www.hihfw.com/sv/ 200 0
mars 8, 2021

För jämställdhet

Samband med 8 mars internationella kvinnodagen försökte vi, som Hand in Hand for Women att skildra rörelsen och upplevelsen om kvinnorsrättigheter som pågick under år 2020. De upplevelserna gjorde oss både ledsen, besviken och arg. Brott mot mänskliga rättigheter och brott mot kvinnor tillfredsställde oss inte arbetet inom kvinnors rättigheter. Allt detta lärde oss att vi kvinnor måste bli enade och binda oss ännu mer med varandra.

Hand in Hand for Women kommer att fortsätta kampen om kvinnorsrättigheter även 8 mars, internationella kvinnodagen med jämställdhet och kvinnorsrättigheter för att nå den plats och det stöd alla kvinnor förtjänar.

Naturligtvis kommer det att ta tid att skapa nödvändiga och starka villkor för kampen om kvinnors rättigheter och jämlikhet. För att nå en gemensam kvinnors rättigheter är det mycket viktigt att alla kvinnolobbyer och alla organisationer som arbetar för kvinnokampen agerar tillsammans och når de nödvändiga politiska lösningar så fort som möjligt.

Under pandemin anordnade Hand in Hand for Women många digitala seminarier och projekt för att underlätta integration och kommunikation för de nyanlända kvinnorna. De digitala projekten och seminarier hindrade kvinnor från att isolera sig och gav psykosocialt stöd. Alla delar av samhället och alla delar av landet deltog kvinnor i projekten som blev ett värdefullt framsteg för kvinnorna när det gäller att lära känna svensk kultur och lära sig svenska språket.

Den allvarliga ökningen av mäns våld mot kvinnor under pandemidagar är alarmerande och oroväckande. Av denna anledning bör dessa projekt komma att intensifieras i allt högre grad för att förhindra nyanlända kvinnors isolering i sina hem och separeras från samhället samt skiljas från gemenskapen med andra kvinnor.

Det finns studier som visar en allvarlig ojämlikhet mellan kvinnor och män inom arbetsmarknaden. Nyanlända kvinnors anställning inom kvalificerade arbete som är relaterad till deras intressen och kompetens är fortfarande inte tillfredsställande.

Det finns akut behov av politiskt och socialt stöd för nyanlända kvinnor för att påskynda deras integration och få ekonomisk frihet.

Tyvärr får inte många kvinnoföreningar, som arbetar för nyanlända kvinnor tillräckligt med stöd, så de kan inte ha brett utbud av möjligheter och bli en stark röst för de kvinnorna.

Den svenska regeringen och alla kvinnorföreningar måste ge mer röst till de nyanlända kvinnorna. I alla institutioner, civilsamhället och kvinnolobbyn ber vi stöd och ställer krav om avseende att underlätta invandrarkvinnors integrering av samhället, deras deltagande i de sociala livet och arbetslivet.

Vi hoppas att internationella kvinnodagen 8 mars 2021 blir en vändpunkt där vi når rättvisa och bestående lösningar för kvinnorsrättigheter.

Istanbulkonventionen

(foto: Cumhuriyet)

Turkiets regering inledde en diskussion om Turkiets tillbakadragande av Istanbulkonventionen som har trädde i kraft sedan 2014.

Istanbulkonventionen, det första europeiska fördraget som specifikt riktar sig mot våld mot kvinnor och våld i hemmet, orsakade nyligen tvist i Turkiets regering med konservativa påståenden om att det skulle angripa traditionell turkisk familj och dess värderingar.

 Turkiet har ett alarmerande antal – 408 kvinnor dödades först 2020, följt av 66 femicidhändelser 2021 fram till nu.

 Rapporter visar också att Polen, Kroatien och Serbien är bland de länder som överväger att dra sig ur Istanbulkonventionen.

 I juli 2021 började kvinnor från Turkiet lägga upp sina svartvita foton med hashtags från #istanbulconventionaveslives och #challengeaccepted för att lyfta fram våld mot kvinnor, och uppmanar kvinnor att tillämpa Istanbulkonventionen.

I augusti 2020 publicerade 155 framstående kvinnor via brev, i rädslan för Turkiets eventuella tillbakadragande från Istanbulkonventionen, ett gemensamt uttalande om försvaret av konventionen.  De betonade att femicid hade förvandlats till en epidemi i Turkiet och sa att det är oacceptabelt att dra sig ur konventionen. Tusentals kvinnor gick samtidigt ut på gatorna i hela Turkiet och protesterade mot det eventuella tillbakadragandet och krävde ett fullständigt genomförande av Istanbulkonventionen.

Kroppsvisitation, tortyr och misshandel

På den internationella kvinnodagen 2020 publicerade vi som Hand in Hand for Women en rapport om brott mot de mänskliga rättigheterna, diskriminering och politisk förföljelse som tvingade kvinnor att invandra från Turkiet till olika länder och Europa har bevittnat.

Nästan 11 000 kvinnor sitter i olika fängelser i Turkiet idag och uppskattningsvis 5 000 av dem är politiska fångar eller samvetsfångar.

 Det turkiska parlamentet antog en lag som föreskriver frisättning av tiotusentals fångar från turkiska fängelser som en del av ansträngningarna att frigöra människor ur systemet på grund av koronaviruspandemin.

 Det bryter dock mot mänskliga / kvinnors rättigheter att lagförslaget utesluter politiska fångar som till och med är gravida, just har fött barn eller är allvarligt sjuka.

 I Turkiet bor fängslade kvinnor i ohälsosamma fängelser och nekas sina rättigheter till näringsmat, tillgång till grundläggande och komplex vård samt feminina hygienprodukter även under Covid-19-pandemin.

 Bland de förföljda finns mer än 700 mammor som har fängslats med sina spädbarn och många andra som våldsamt har separerats från sina barn.  Mer än hundra kvinnor som var gravida eller just hade fött sina barn i fångenskåp på extremt trånga platser som 30 personer i en 10-personersavdelning.

 Denna rapport fokuserade på den tortyr och misshandel som kvinnor bevittnade den nuvarande politiska förföljelsen i Turkiet.  Tyvärr har fortfarande kvinnor (mestadels politiska fångar) varit kvar i fångläger och fängelser i Turkiet.  Ömer Faruk Gergerlioğlu, vice partiledare för Folkets demokratiska parti (HDP) tog upp påståenden angående kroppsvisitation av kvinnor i hela Turkiet, ökade medvetenheten om de mänskliga rättighetsbrotten som förekommer i turkiska fängelser.Även många kvinnor och hbtq personer avslöjade sanningen men förnekades av turkiska regeringen och anklagades istället och dömdes som terrorister.

”Håll inte tyst mot kroppsvisitation”delades allmänt med den turkiska hashtaggen #CiplakAramayaSessizkalma av aktivister och kvinnor utsatta för trakasserier i fängelser eller polisfängelse.

Nyanlända kvinnor

Genus påverkar skälen för att migrera, vem migrerar och vart, hur människor migrerar och de nätverk de använder, möjligheter och resurser som finns på destinationerna och relationerna med ursprungslandet. Risker, sårbarheter och behov formas också till stor del av genus perspektiv och varierar ofta drastiskt för olika grupper. Rollerna, förväntningarna, relationerna och maktdynamiken i samband med att vara man, kvinna, pojke eller flicka påverkar signifikant alla aspekter av migrationsprocessen och kan också påverkas på nytt av migration.

Till exempel i Sverige, nyanlända kvinnor får mindre, sämre och senare stöd än män. Samtidigt går de stora och dyra satsningarna till mansdominerade branscher och yrken. Om utvecklingen inte vänds riskerar en stor grupp kvinnor att aldrig bli ekonomiskt självständiga. För att rätta till den orättvisa fördelningen krävs det riktade satsningar till nyanlända kvinnor i regeringens vårbudget och att kraven på Arbetsförmedlingen skärps. Myndighetens nya handlingsplan är välkommen, men kommer inte att räcka om budgetens resursfördelning fortsätter att bidra till ojämställdhet. (Sveriges Kvinnolobby)

Löneskillnaden och Lön Hela Dagen

(foto: Sveriges Kvinnolobby)

Enligt Europaparlamentets definition är löneskillnaden mellan könen den skillnad som finns mellan kvinnors och mäns genomsnittliga timlön . Den baseras på löner som betalas direkt till anställda innan inkomstskatt och sociala avgifter dras av. Flera undersökningar visar att kvinnor dominerar i lägra betalande positioner än man. Även om kvinnor idag har ökat sin representation i högre betalande jobb är det är kvinnor som fortfarande är underrepreseterad i höglönande jobb och ledarroller.

I Sverige, Kvinnors heltidslöner är i genomsnitt 9,9 procent lägre än mäns. Det motsvarar 3 700 kronor i månaden och 44 400 kronor på ett år. Omräknat till tid betyder det att kvinnor jobbar gratis efter klockan 16:12 varje dag, medan män får betalt för hela sin arbetsdag. (Sveriges Kvinnolobby)

Ugurer kvinnor

(foto: Medium)

Kvinnor i Kinas läger för ”omskolning” för uigurer har systematiskt våldtagits, utsatts för sexuella övergrepp och torterats.

Många modiga Uiguriska-kvinnor har kommit fram för att avslöja övergreppen som de möter i de så kallade åternapassaningsläger som Kina har använt sedan 2018.

Tyvärr är detta bara ett av de många fall där uiguriska kvinnor har upplevt sexuella övergrepp eller trakasserier i Kina. Experter tror att Kina har genomfört sin enbarnspolitik genom att förhindra 400 miljoner födda via tvångsaborter och obligatorisk preventivmedel. Kvinnor som har rymt från lägren rapporterade att de var tvungna att ta okända mediciner som förändrade deras humör och hindrade dem från att menstruera. Kinesiska kommunistpartiet (KKP) fortsätter att förneka dessa anklagelser. Trots viss internationell inriktning stoppade de påstådda grymheterna inte och stoppade inte vid massfängelse, tvångsarbete, tvångssteriliseringar och tvångsaborter.

Kvinnor under den antidemokratiska politiken

Tyvärr, under den antidemokratiska politiken, utsätts kvinnor eller konflikter alltid för kvinnor.Idag förtrycker Iran fortfarande mycket kvinnor. Mänskliga rättighetsförsvarare är en av grupperna av kvinnor som ständigt möter statligt sponsrade våld. Mänskliga rättighetsförsvarare utsätts för tortyr, inklusive avrättningar, misshandel, sömnbrist och nekad tillgång till adekvat medicinsk vård.

För närvarande lider syriska kvinnor av bristen av livsmedel, saknaden av utbildning, brist på tillgång till rent vatten och medicinska förnödenheter och könsbaserat våld i oproportionerligt högre takt än män. I själva verket är tidigt och oönskat äktenskap i 69% av samhällena ett stort problem. Dessutom ökade samhällsrollerna för äktenskap och våld i hemmet dramatiskt före och under kriget. Liksom i Syrien erkänns inte kvinnors grundläggande rättigheter inte i Afghanistan, Jemen och Somalia etc.

Abortlagen i Poland

(foto: BBC)

I Polen har det styrande partiet Lag och Rättvisa (PIS) fört en lång kamp mot aborträtten.

Den 22 oktober meddelade konstitutionsdomstolen att den gällande abortlagen (som bara tillåter abort efter våldtäkt, vid fara för mammans liv eller vid allvarliga fosterskador) inte är förenlig med konstitutionen, och att just abortvård vid svåra fosterskador är olaglig.

Protesterna mot lagen har varit omfattande. Den 30 oktober samlades över 100 000 människor trots coronarestriktioner på gatorna för att demonstrera mot beslutet. Den polska regeringen har meddelat att man avvaktar med implementeringen av lagen. Men trots det, har flera sjukhus redan börjat neka kvinnor abortvård. (Amnesty)

Ukraine’s surrogate clinics and Belarus

(foto: Sveriges Kvinnolobby)

Världen chockas av bilder från en av Ukrainas största surrogatkliniker. Nyfödda barn i långa rader som skriker efter närhet när utländska beställare inte kan hämta dem på grund av stängda gränser under coronapandemin. Situationen under pandemin sätter surrogathandeln under blixtbelysning.

Sedan valet i Belarus har omfattande massprotester spridit sig i landet. Oppositionen som vill ta makten från president Lukasjenko leds av tre kvinnor, som mött hård repression från regimen.

Svetlana Tichanovskaja – har flytt till Litauen, Maria Kolesnikova – har gripits av regimen, Veronika Tsepkalo – har flytt till Polen. (Britta Kramsjö, 2020)