15 49.0138 8.38624 arrow 0 bullet 1 3000 1 0 fade https://www.hihfw.com/sv/ 200 0
oktober 9, 2020

Projekt och aktiviteter av ”Hand i hand för kvinnor” för jämställdhet

Jämställdhet betyder lika rättigheter, skyldigheter, ansvar och möjligheter för kvinnor och män och flickor och pojkar.

Hand in Hand for Women är en förening som kämpar för kvinnors rättigheter och jämställdhet.

Jämställdhet är det grundläggande värdet av vår förening.
Att arbeta för jämställdheten innebär att arbeta för alla. Då ska alla kunna forma sina liv som individer utan att begränsas av könsstereotypa uppfattningar.

Våra projekt, rapporter och åtgärder syftar till att säkerställa jämställdhet för alla kvinnor med särskilt fokus på invandrarkvinnor. Vi uppmuntrar invandrarkvinnor att integrera sig i Sverige. Vi vill också göra det möjligt för dem att stå på egna ben och underlätta deras integration i Svenska samhället.

Online-projekten som vi organiserade under pandemin för att stödja invandrarkvinnors sociokulturella integration är:

Svensk Konversation – Digital Fika

Svensk Konversation – Digital Fika är ett socialt projekt som har inlett ett samarbete med ABF. Projektet syftar till att säkerställa att kvinnor inte förlorar sina sociala aktiviteter. Vi uppmuntrar kvinnor att aktivt använda svenska språket under de pandemidagar då det sociala livet har varit begränsat.

BokCirkel

BokCirkel är en online bokklubb där vi ger möjlighet till kvinnor att läsa böcker och gynna sin personlig utveckling.

Digital Samtal

Digital Samtal är ett projekt om en serie av informativa seminarier för invandrarkvinnor. I detta projekt samarbetar Hand in Hand for Women med framstående organisationer bl.a Svenska kvinnolobbyn, ABF, RIFFI Migrant Women och Jobbtorget för att öka integration och jämlikhet.
För nyanlända kvinnors ekonomiska integrationen samarbetar vi i det tredje Digital Samtal med Jobtorget vilket är en informativ onlinekonferens om arbetsliv och utbildning i Sverige.

Dessutom syftar föreningens rapporter och publikationer till att främja jämställdhet och kvinnors rättigheter.
Sammanfattningsvis eftersträvar Hand in Hand for Women att uppmuntra kvinnor för social, kulturell och ekonomisk integration och minska ojämlikheten i samband med språk, etnicitet och kön.